Home

Winner Selection will start in :

 • Ziyara Divan
  1227
 • James Nagy
  1392
 • James Nagy
  1039
 • Ziyara Divan
  1164
 • Ziyara Divan
  1199
 • Ziyara Divan
  1178
 • Daniel RENA
  1023
 • Ziyara Divan
  1248
 • Gerald Gleasman
  1320
 • Daniel RENA
  1020
 • Adam Krzyzanowski
  1290
 • Ziyara Divan
  1206
 • Adam Krzyzanowski
  1297
 • Ziyara Divan
  1198
 • James Nagy
  1370
 • Ziyara Divan
  1220
 • Ziyara Divan
  1074
 • Ziyara Divan
  1194
 • James Nagy
  1383
 • Ziyara Divan
  1185
 • Ziyara Divan
  1180
 • Ziyara Divan
  1255
 • Ziyara Divan
  1244
 • David & Brenda Dean
  1027
 • James Nagy
  1033
 • Ziyara Divan
  1085
 • Ziyara Divan
  1071
 • Michael Kelly
  1337
 • Ziyara Divan
  1241
 • Dori Dunn
  1326
 • Marie Towne
  1316
 • Ziyara Divan
  1184
 • Ziyara Divan
  1192
 • Ziyara Divan
  1141
 • William Ballou
  1013
 • Jill MacDonald
  1303
 • Robert Henderson
  1357
 • Kayla Bogacz
  1052
 • Ziyara Divan
  1116
 • Ziyara Divan
  1168
 • Ziyara Divan
  1088
 • Ziyara Divan
  1138
 • Ziyara Divan
  1183
 • Ziyara Divan
  1172
 • Mary Ann Schuler
  1350
 • Ziyara Divan
  1203
 • Ziyara Divan
  1177
 • Robert Henderson
  1361
 • James Nagy
  1393
 • Kayla Bogacz
  1053
 • Ziyara Divan
  1093
 • Ann Horodnick
  1031
 • Ziyara Divan
  1134
 • Ziyara Divan
  1254
 • Ziyara Divan
  1108
 • Michael Kelly
  1333
 • Ziyara Divan
  1223
 • Ziyara Divan
  1157
 • James Nagy
  1378
 • John Smith
  1277
 • Ziyara Divan
  1240
 • Karen Bowen
  1047
 • James Nagy
  1395
 • Daniel RENA
  1021
 • John Smith
  1264
 • Ziyara Divan
  1190
 • Ziyara Divan
  1209
 • Ziyara Divan
  1224
 • Adam Krzyzanowski
  1295
 • robert henderson
  1340
 • Ziyara Divan
  1237
 • Norma Butch
  1366
 • Ziyara Divan
  1166
 • Ziyara Divan
  1126
 • Gerald Gleasman
  1317
 • Ziyara Divan
  1144
 • James Nagy
  1377
 • Ziyara Divan
  1077
 • James Nagy
  1379
 • Ziyara Divan
  1222
 • Ziyara Divan
  1213
 • Ziyara Divan
  1087
 • robert henderson
  1347
 • Michael Kelly
  1328
 • Ziyara Divan
  1140
 • Adam Krzyzanowski
  1302
 • Ziyara Divan
  1135
 • Lee Towne
  1044
 • John Spiak
  1308
 • William Ballou
  1012
 • Ziyara Divan
  1079
 • Ziyara Divan
  1253
 • James Nagy
  1382
 • Mary Ann Schuler
  1348
 • Ziyara Divan
  1143
 • Michael Kelly
  1336
 • John Spiak
  1307
 • Ziyara Divan
  1106
 • Ziyara Divan
  1131
 • John Smith
  1268
 • Ziyara Divan
  1171
 • Daniel RENA
  1015
 • Ziyara Divan
  1234
 • Ziyara Divan
  1214
 • Ziyara Divan
  1212
 • Daniel RENA
  1024
 • Robert Henderson
  1352
 • Ziyara Divan
  1155
 • Ziyara Divan
  1118
 • John Smith
  1269
 • Ziyara Divan
  1232
 • Elizabeth Scott
  1325
 • Adam Krzyzanowski
  1285
 • Ziyara Divan
  1137
 • Daniel RENA
  1016
 • Lee Towne
  1045
 • Robert Henderson
  1359
 • robert henderson
  1341
 • Ziyara Divan
  1145
 • Ziyara Divan
  1149
 • Ziyara Divan
  1161
 • Ziyara Divan
  1191
 • Ziyara Divan
  1090
 • James Nagy
  1375
 • Ziyara Divan
  1092
 • John Smith
  1274
 • Andrew Roberts
  1368
 • John Smith
  1276
 • James Nagy
  1390
 • John Smith
  1267
 • Jill MacDonald
  1306
 • Ziyara Divan
  1197
 • Ziyara Divan
  1101
 • Caryn Foote
  1323
 • James Nagy
  1373
 • Adam Krzyzanowski
  1301
 • Kayla Bogacz
  1054
 • Ziyara Divan
  1100
 • Adam Krzyzanowski
  1289
 • James Nagy
  1397
 • Ziyara Divan
  1107
 • Ziyara Divan
  1181
 • William Ballou
  1011
 • Ziyara Divan
  1153
 • John Smith
  1281
 • Marie Towne
  1315
 • James Nagy
  1038
 • Ziyara Divan
  1156
 • Ziyara Divan
  1211
 • James Nagy
  1372
 • Robert Henderson
  1360
 • John Smith
  1265
 • Caryn Foote
  1311
 • Caryn Foote
  1312
 • James Nagy
  1384
 • James Nagy
  1369
 • James Nagy
  1381
 • Ziyara Divan
  1062
 • John Smith
  1280
 • Ziyara Divan
  1170
 • Ziyara Divan
  1251
 • Ziyara Divan
  1063
 • Ziyara Divan
  1225
 • James Nagy
  1388
 • Robert Henderson
  1362
 • Ziyara Divan
  1175
 • Ziyara Divan
  1097
 • Ziyara Divan
  1208
 • Ziyara Divan
  1193
 • Lisa Morosco
  1309
 • Ziyara Divan
  1060
 • Wayne Towne
  1262
 • Ziyara Divan
  1128
 • Ziyara Divan
  1205
 • Adam Krzyzanowski
  1292
 • Ziyara Divan
  1132
 • Ziyara Divan
  1067
 • William Ballou
  1007
 • Karen Bowen
  1048
 • David & Brenda Dean
  1025
 • Ziyara Divan
  1151
 • Kayla Bogacz
  1056
 • Caryn Foote
  1324
 • David & Brenda Dean
  1026
 • John Smith
  1272
 • Ziyara Divan
  1065
 • Loren Gorrell
  1319
 • Dori Dunn
  1327
 • Ziyara Divan
  1219
 • William Ballou
  1009
 • James Nagy
  1387
 • John Smith
  1271
 • Ziyara Divan
  1133
 • Ziyara Divan
  1188
 • John Smith
  1263
 • Adam Krzyzanowski
  1296
 • Ziyara Divan
  1124
 • John Smith
  1266
 • Kayla Bogacz
  1055
 • Ziyara Divan
  1073
 • Jill MacDonald
  1305
 • Ziyara Divan
  1069
 • Robert Henderson
  1354
 • Ziyara Divan
  1162
 • Ziyara Divan
  1217
 • Ziyara Divan
  1189
 • Ziyara Divan
  1072
 • Ziyara Divan
  1167
 • Adam Krzyzanowski
  1298
 • robert henderson
  1338
 • Ziyara Divan
  1111
 • Stu Card
  1310
 • Ziyara Divan
  1061
 • Wayne Towne
  1259
 • Ziyara Divan
  1249
 • Robert Alexander
  1321
 • Ziyara Divan
  1257
 • Adam Krzyzanowski
  1283
 • Ziyara Divan
  1245
 • robert henderson
  1339
 • Ziyara Divan
  1075
 • John Smith
  1279
 • William Ballou
  1010
 • Ziyara Divan
  1103
 • Mary Ann Schuler
  1349
 • Ziyara Divan
  1068
 • Ziyara Divan
  1066
 • Ziyara Divan
  1059
 • Ziyara Divan
  1210
 • Ziyara Divan
  1121
 • Adam Krzyzanowski
  1284
 • Robert Henderson
  1356
 • Wayne Towne
  1261
 • Ziyara Divan
  1179
 • James Nagy
  1398
 • James Nagy
  1034
 • James Nagy
  1391
 • James Nagy
  1380
 • Ziyara Divan
  1239
 • Daniel RENA
  1019
 • Ziyara Divan
  1109
 • Ziyara Divan
  1202
 • Robert Henderson
  1355
 • Adam Krzyzanowski
  1293
 • Ziyara Divan
  1098
 • Karen Bowen
  1050
 • Ziyara Divan
  1238
 • Ziyara Divan
  1158
 • James Nagy
  1376
 • Ziyara Divan
  1258
 • robert henderson
  1346
 • Ziyara Divan
  1105
 • Ziyara Divan
  1221
 • Ziyara Divan
  1226
 • Michael Kelly
  1332
 • Ziyara Divan
  1187
 • James Nagy
  1036
 • Ziyara Divan
  1104
 • robert henderson
  1345
 • John Smith
  1270
 • Ziyara Divan
  1094
 • Robert Henderson
  1353
 • Ziyara Divan
  1086
 • James Nagy
  1037
 • Ziyara Divan
  1201
 • Ziyara Divan
  1110
 • James Nagy
  1386
 • Ziyara Divan
  1082
 • Ziyara Divan
  1154
 • Ziyara Divan
  1207
 • Ziyara Divan
  1160
 • James Nagy
  1374
 • Ziyara Divan
  1142
 • Ziyara Divan
  1246
 • Adam Krzyzanowski
  1299
 • Ziyara Divan
  1252
 • Daniel RENA
  1017
 • rob verdon
  1014
 • Ross Stoltz
  1003
 • James Nagy
  1394
 • Ziyara Divan
  1163
 • Robert Henderson
  1358
 • Michael Kelly
  1331
 • Ziyara Divan
  1139
 • Ziyara Divan
  1159
 • Ziyara Divan
  1119
 • Ziyara Divan
  1112
 • Ziyara Divan
  1256
 • James Nagy
  1389
 • Ziyara Divan
  1230
 • Ziyara Divan
  1147
 • Michael Kelly
  1329
 • Ziyara Divan
  1102
 • Ziyara Divan
  1122
 • Robert Henderson
  1365
 • Ziyara Divan
  1125
 • Adam Krzyzanowski
  1286
 • John Smith
  1282
 • Ziyara Divan
  1120
 • James Nagy
  1040
 • Michael Kelly
  1335
 • Ziyara Divan
  1215
 • Jill MacDonald
  1304
 • Ziyara Divan
  1152
 • Ziyara Divan
  1114
 • Ziyara Divan
  1204
 • Ziyara Divan
  1078
 • Ziyara Divan
  1076
 • James Nagy
  1396
 • Ziyara Divan
  1174
 • William Ballou
  1006
 • Ziyara Divan
  1083
 • William Ballou
  1004
 • Andrew Roberts
  1367
 • Ziyara Divan
  1236
 • David & Brenda Dean
  1028
 • Karen Bowen
  1051
 • Karen Bowen
  1049
 • Ziyara Divan
  1195
 • Ziyara Divan
  1136
 • Robert Alexander
  1322
 • Ziyara Divan
  1127
 • John Smith
  1278
 • Adam Krzyzanowski
  1294
 • Ziyara Divan
  1247
 • Ziyara Divan
  1218
 • Ziyara Divan
  1242
 • Lee Towne
  1046
 • Ziyara Divan
  1250
 • Loren Gorrell
  1318
 • Rosalyn Shew
  1058
 • William Ballou
  1005
 • James Nagy
  1041
 • Robert Henderson
  1363
 • Ziyara Divan
  1173
 • Ziyara Divan
  1165
 • Ziyara Divan
  1233
 • Marie Towne
  1313
 • Adam Krzyzanowski
  1287
 • Robert Henderson
  1364
 • Michael Kelly
  1334
 • Wayne Towne
  1260
 • Rosalyn Shew
  1057
 • Ziyara Divan
  1182
 • Ziyara Divan
  1099
 • Ziyara Divan
  1091
 • Ann Horodnick
  1029
 • Ziyara Divan
  1129
 • Ziyara Divan
  1096
 • Ziyara Divan
  1115
 • John Smith
  1275
 • Ziyara Divan
  1084
 • Ziyara Divan
  1150
 • Ziyara Divan
  1081
 • Ziyara Divan
  1176
 • James Nagy
  1042
 • James Nagy
  1371
 • Adam Krzyzanowski
  1291
 • Ann Horodnick
  1032
 • Adam Krzyzanowski
  1300
 • James Nagy
  1035
 • Ziyara Divan
  1243
 • Ziyara Divan
  1231
 • Ziyara Divan
  1148
 • Daniel RENA
  1022
 • robert henderson
  1344
 • Ziyara Divan
  1117
 • Ross Stoltz
  1002
 • Ziyara Divan
  1080
 • Ziyara Divan
  1235
 • Ziyara Divan
  1070
 • Ziyara Divan
  1229
 • Ziyara Divan
  1200
 • Ziyara Divan
  1146
 • Mary Ann Schuler
  1351
 • Ziyara Divan
  1089
 • Ann Horodnick
  1030
 • Ziyara Divan
  1123
 • Ziyara Divan
  1169
 • Ziyara Divan
  1186
 • Ziyara Divan
  1196
 • Ziyara Divan
  1064
 • John Smith
  1273
 • Ziyara Divan
  1216
 • robert henderson
  1343
 • Ziyara Divan
  1130
 • William Ballou
  1008
 • Ziyara Divan
  1228
 • rob verdon
  1001
 • Ziyara Divan
  1095
 • robert henderson
  1342
 • Adam Krzyzanowski
  1288
 • Lee Towne
  1043
 • James Nagy
  1385
 • Marie Towne
  1314
 • Michael Kelly
  1330
 • Ziyara Divan
  1113

Vidalia Onion Sale
How sweet they are.  They only make you cry… when they are gone….

BUY NOW
10 lb. Bag Only $11.00

Hand Harvested        Hand Selected         Sweet Sweet

The authentic Vidalia Onion grows only in a small area around Vidalia, Georgia and can’t be reproduced in other areas. The secret of its sweetness lies in the unique combination of minerals in the soil around Vidalia, Georgia. All efforts to grow Vidalia Onions elsewhere have failed. By special act of the Georgia Legislature, only onions grown in this small area of southeast Georgia can bear the “Vidalia” name.

Sweet Vidalia Onions are so succulent… so sweet and mild that they can be eaten like apples, with no tears. They’re always delicious whether eaten sliced on a hamburger, chopped in a salad, or cooked with a roast.
You can even make an onion pie with them.

PICK UP LATE APRIL OR EARLY MAY – You will be called when the onions are ready for pick up. SHRINE CENTER, 8209 HALSEY ROAD – EXACT DATES ANNOUNCED LATER

 2021 50/50 Super Raffle
Virtual Fundraiser
$5/Ticket

 

CLICK HERE TO SEE POT

 

☕CLICK HERE TO PURCHASE 

 

 

 


Click below for the latest edition of Ziyara’s Bugle Notes

BOOK YOUR NEXT EVENT at the Ziyara Shrine Center! Meetings, Graduations, Reunions, Family Events and MUCH MORE! For details call at 732-5328 Today!

Mailing address: PO Box 40, Whitesboro, NY 13492